Biociddirektiv: Nyt aktivstof på bilag I

05-09-2012

Det nye aktivstof DDA-carbonat må fra den 1. februar 2013 anvendes i træbeskyttelsesmidler.

Aktivstoffet DDA-carbonat er optaget på bilag I til biociddirektivet (positivlisten) til brug i træbeskyttelsesmidler. Optagelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Da aktivstoffet er nyt på det europæiske marked er der ingen eksisterende træbeskyttelsesmidler med DDA-carbonat. For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.


Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside