Vejledning om End Of Waste - jern, stål og aluminium

05-10-2012
Affald

Denne vejledning omhandler forordning nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald.

Denne vejledning omhandler forordning nr. 333/2011 af 31. marts 2011 om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at være affald.

Forordningen fastsætter kriterier for, hvornår jern-, stål- og aluminiumskrot, herunder skrot af aluminiumlegeringer, ophører med at være affald (end of waste).

Formålet med vejledningen er, at uddybe forskellige bestemmelser i forordningen og at vejlede om danske forhold og om tilgrænsede områder indenfor eksport/import, REACH og Affaldsregisteret.

Bilag 1.pdf

Bilag 2-5, udskriv fra s. 42.pdf

Bilag 6.pdf

Vejledning om End of Waste - jern, stål og aluminium