Ressourceeffektivitet på dagsordenen

18-10-2012
Affald

Hvordan udnytter Danmark og EU ressourcerne bedst? Hør mere og vær med i debatten, når store danske og udenlandske aktører giver deres bud på en løsning til konferencen ”Ressourceeffektivitet – hvem, hvad og hvordan?” den 23. oktober i København.

Hvordan udnytter Danmark og EU ressourcerne bedst? Hør mere og vær med i debatten, når store danske og udenlandske aktører giver deres bud på en løsning til konferencen ”Ressourceeffektivitet – hvem, hvad og hvordan?” den 23. oktober i København.
Behovet for at bruge ressourcerne bedst muligt bliver større, og dem, der forstår at udnytte ressource mere effektivt, sidder med nøglen til fremtidens vækst. Så hvordan optimerer og fremtidssikrer vi dansk produktion og forbrug?
Det er hovedspørgsmålet, når Miljøstyrelsen og Ingeniørforeningen i Danmark sætter en række danske og udenlandske aktører i stævne for at gøre status på og se fremad i forhold til ressourcedagsordenen i Danmark og EU. Miljøminister Ida Auken holder åbningstalen og i løbet af dagen giver repræsentanter fra blandt andet Rockwool, Danmarks Naturfredningsforening og norske Borregaard Industries deres bud på, hvordan danske virksomheder bliver mere ressourceeffektive.
Er det intelligent affaldsbehandling, bæredygtig ressourceforvaltning i produktionen og affaldsforebyggelse, der skal til, for at vi i Danmark kan udnytte ressourcerne bedst? Det giver foredragsholderne deres bud på og publikum kan byde ind i paneldiskussionerne.
Der vil være konkrete råd til, hvordan virksomheder håndterer ressourceudfordringen bedst muligt, og nogle af de fremmødte virksomheder vil også fortælle, hvilke metoder, de bruger, så andre virksomheder - uanset ambitionsniveau - kan blive inspireret til mere ressourceeffektivitet.