Nye rapporter om luftkvalitet i de største byer

11-10-2012
Luft

To nye rapporter fra Aarhus Universitet slår fast, at de nyeste biler og renluftzoner vil give mindre luftforureningen i de største danske byer.

Ny rapport lavet af Aarhus Universitet (DCE) for Miljøstyrelsen viser, at renluftzoner og færre afgifter på de nyeste og mindre forurenende biler vil reducere luftforureningen i København.

Download rapporten: Luftkvalitetsvurdering af renluft-zone i Købehavn

Samtidig har DCE udgivet en teknisk rapport, som tester, om man opnår det samme resultat ved at måle NO2-forureningen, som når man beregner den. Her viste målingerne, at H. C. Andersens Boulevard ved målestationen i København er den mest forurenede gade i testen.

Download rapporten: Sammenligning af NO2-målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København

Miljøstyrelsen har præsenteret Trængselskommissionen for resultaterne fra Aarhus Universitet (DCE).