Ny viden om plastrør til drikkevand

01-10-2012
Kemikalier

Ny rapport identificerer en lang række stoffer, som afgives fra de vandrør af plast, der leder drikkevand fra vandforsyningerne helt ud til vandhanen. Miljøstyrelsen vurderer, at de nye oplysninger ikke giver anledning til en ændring af de gældende grænseværdier.


Ny rapport identificerer en lang række stoffer, som afgives fra de vandrør af plast, der leder drikkevand fra vandforsyningerne helt ud til vandhanen. Miljøstyrelsen vurderer, at de nye oplysninger ikke giver anledning til en ændring af de gældende grænseværdier.

Rapporten opdaterer Miljøstyrelsens tidligere undersøgelser fra 2005 og 2007 med nye målinger, nye forskningsresultater og nye målemetoder.

Undersøgelsens resultater er baseret på dels målinger i laboratorier og dels direkte på vandet ude i ledningsnettet. Rapporten viser, at afgivelsen af stoffer fra plastrør til vandet er betydeligt lavere ude i ledningsnettet end i laboratoriemålinger. Desuden viser rapporten at koncentrationerne i ledningsnettet generelt er lavere end stoffernes grænseværdi.

Rapporten oplister en lang række stoffer, som kan afsmittes fra plastrør til drikkevandet og fastslår, at det vil være en stor opgave at analysere alle stofferne og udarbejde en sundhedsmæssig vurdering for dem. Rapporten anbefaler dog, at der foretages en undersøgelse af den sundhedsmæssige risiko for de identificerede stoffer, og at de eksisterende grænseværdier bliver vurderet igen med hensyn til sundhedsmæssige påvirkninger.

Grænseværdierne for stofferne blev lavet af Miljøstyrelsen på baggrund af undersøgelsen fra 2007, og benyttes af vandforsyningsselskaber, når de stiller krav til leverandører af drikkevandsrør. Grænseværdierne blev i sin tid sat lavt for at sikre et højt beskyttelsesniveau, især for de stoffer, hvor datagrundlaget er mangelfuldt, og de nye oplysninger i rapporten giver ikke anledning til, at ændre på dem.

Læs rapporten: Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra plastrør til drikkevand

For mere information kontakt: Jette Heltved, 7254 4509