Kemivirksomheder faremærker ætsende produkter forkert

29-10-2012
Kemikalier

Stærkt ætsende rengøringsmidler uden korrekt faremærkning fundet hos mere end hver fjerde kemikalievirksomhed.

Stærkt ætsende rengøringsmidler uden korrekt faremærkning fundet hos mere end hver fjerde kemikalievirksomhed.

Ætsende toiletrens og kalkfjerner var nogle af de forkert mærkede produkter, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fandt, da de i 2011 og 2012 var på kontrol hos udvalgte virksomheder for at se, om de havde faremærket bestemte produkter korrekt. De besøgte virksomheder fremstiller blandt andet maling, rengøringsprodukter og affedtningsmidler primært til brug i andre virksomheder.

De fundne rengøringsmidler var ikke mærket som ætsende, selv om pH-værdien i produkterne er ekstrem høj eller lav og dermed kan give alvorlige ætsningsskader på hud, i øjne og i svælget. Hos seks ud af de 20 virksomheder fandt Kemikalieinspektionen et eller flere produkter med ekstrem pH-værdi.

Virksomheder kendte ikke regler
Mange af virksomhederne var ikke klar over reglen om, at produkter med ekstreme pH-værdier som udgangspunkt skal mærkes som ætsende. I stedet har de mærket produkterne som lokalirriterende, hvilket vil sige, at de kan give irritationer som rødme og kløe, der forsvinder igen.

De seks virksomheder fik en indskærpelse om, at produkterne var ulovlige, og de ikke længere måtte sælge dem. Samtidig blev der varslet påbud, og de ætsende produkter er nu blevet trukket tilbage eller mærket korrekt.

Kontrol i detailhandlen
Fundet af flere produkter med ekstrem pH-værdi giver nu anledning til flere kontroller.

På baggrund af de mange sager har Miljøstyrelsen offentliggjort et faktaark om produkter med ekstrem pH-værdi på mst.dk

Se oversigt over faresymboler

Yderligere oplysninger:
Kemikalieinspektør Britt J. Harder, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, tlf. 7254 4308, e-mail:
Vedr. faktaark om produkter med ekstrem pH-værdi:
AC-tekniker Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsens kemikalieenhed, tlf. 7254 4127, e-mail: