Ingen forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning

02-10-2012
Landbrug

Ingen forlængelse til udbringelse af flyden husdyrgødning. Nedbøren har været 30 pct. over normalen i uge 38-39 og derfor kan hverken kommuner eller regioner få forlænget udbringelsesperioden.

Krav i husdyrbekendtgørelsen

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 stk. 2 kan flydende husdyrgødning afhængig af nedbørsdata i perioden uge 21-38 få forlænget den udbringningsperiode, der normalt er afgrænset af 1. oktober, til den 15. oktober. Kravet er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen.

Nedbøren har været 30 pct. over normalen

Der er nu offentliggjort data fra uge 38, og data viser, at der i 2012 ikke er nogen regioner og dermed kommuner, som får en forlænget udbringningsperiode.

Se opgørelsen af nedbørsmængderne i regionerne

Læs mere om reglerne i Miljøstyrelsens vejledning vha. dette link.