Frist for indsendelse af dokumentation for miljøteknologier på Teknologilisten

12-10-2012
Landbrug

Fra den 1. januar 2013 skal miljøteknologier optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste have dokumentation for miljøeffekt og driftsstabilitet i form af en VERA-erklæring eller dokumentation på tilsvarende niveau.

Fra den 1. januar 2013 skal miljøteknologier optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste have dokumentation for miljøeffekt og driftsstabilitet i form af en VERA-erklæring eller dokumentation på tilsvarende niveau.

Teknologiproducenter, der har iværksat testaktiviteter, kan opnå midlertidig fristforlængelse. Teknologiproducenter, der har anden dokumentation liggende, har mulighed for at indsende dokumentationen til vurdering senest den 19. november 2012.

Teknologilistens anvendelse ved ansøgning om miljøgodkendelse
Når landmænd ansøger om miljøgodkendelse af et husdyrbrug, er det ansøger der selv bestemmer teknologivalget til at mindske miljøpåvirkningerne. Kommunerne stiller ikke krav om at teknologien skal stå på Miljøstyrelsens Teknologiliste, eller at der skal foreligge en VERA-erklæring.

Kommunerne anvender teknologilisten som ét af flere redskaber til at vurdere miljøeffekten. Hvis en teknologi ikke står på teknologilisten, er det derfor ikke ensbetydende med at teknologien ikke kan finde anvendelse.

Teknologilisten er dog et betydeligt vejledende redskab som giver sikkerhed for, at dokumentation af miljøeffekten er på et højt niveau, hvilket giver væsentlig samfundsøkonomisk værdi.

VERA-ordningen og sammenhængen med Teknologilisten
Verifikationsordningen VERA har siden 2010 eksisteret for at fremme det internationale marked for miljøteknologier. Miljøministeriet etablerede VERA i samarbejde med landbrugserhvervet og teknologiproducenter og ordningen opfylder et voksende behov for forbedret og ensartet dokumentation af miljøteknologier.

Test efter VERA-ordningen, eller dokumentation på tilsvarende niveau, giver sikkerhed for hvilken miljøeffekt en miljøteknologi kan præstere – en sikkerhed der er til gavn for både teknologiproducenten, landmanden, myndigheden og miljøet. Udover at sikre tidssvarende og ensartet viden giver VERA-ordningen ensartede konkurrencevilkår og markedsadgang for teknologiproducenter.

Dette dokumentationsniveau er kriteriet for teknologiers optagelse på Teknologilisten efter 1. januar 2013. Miljøstyrelsen har siden 2010 løbende annonceret om behovet for forbedret dokumentation for optagelse på Teknologilisten.

Læs mere om Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production (VERA): http://www.veracert.eu/da/

Mulighed for forlængelse af fristen
Miljøstyrelsen har særligt det seneste år oplevet stor interesse for at verificere både ny og eksisterende miljøteknologi. Mange teknologiproducenter har iværksat test, men ikke alle kan nå at afslutte testene eller fremsende anden dokumentation, inden 1. januar 2013. Indsatser i forhold til at få dokumentation af teknologi på plads, vil Miljøstyrelsen imidlertid gerne imødekomme ved at give mulighed for begrænset fristforlængelse ved opfyldelse af visse kriterier.

Teknologier på teknologilisten kan opdeles i nedenstående fire grupper:

  1. Teknologier, der har eller opnår VERA-erklæring inden 1. januar 2013.
  2. Teknologier, hvor anden dokumentation end VERA-test foreligger.
  3. Teknologier, hvor der er iværksat test, som ikke når at blive afsluttet inden fristens udløb.
  4. Teknologier/virkemidler, hvor der ikke er iværksat den fornødne dokumentation.

Teknologiproducenter, med teknologi under punkt 2, bedes indsende eksisterende dokumentationsmateriale til VERA-sekretariatet senest den 19. november 2012 til vurdering hos Miljøministeriets Udvalg for Miljøeffektiv Landbrugsteknologi (MELT). MELT vil herefter vurdere om dokumentationen lever op til VERA-niveau, med henblik på fortsat optagelse på Teknologilisten.

For teknologier under punkt 3, hvor test allerede er iværksat eller hvor testaktiviteter er planlagt, bedes fremsendt en godkendt testplan, herunder kontrakt eller tilsagn herom fra udførende testinstitut eller konsulent.

Miljøstyrelsen vil herefter give en midlertidig fristforlængelse, på op til et halvt år, til at afslutte test og indsende ansøgning til VERA-sekretariatet med tilhørende testrapport, med henblik på fortsat optagelse på Teknologilisten.

Teknologi under punkt 4 fjernes fra listen pr. 1. januar 2013. For teknologier der evt. ikke vil være på listen efter 1. januar 2013, skal det fremhæves, at det fortsat er muligt at opnå en vejledende udtalelse i forbindelse med Miljøgodkendelse af et husdyrbrug, ved henvendelse til VERA-sekretariatet.

Miljøstyrelsen er parat til dialog
Optagelse på Teknologilisten med anden dokumentation end en VERA-erklæring kan som altid ske efter indstilling fra Miljøministeriets Udvalg for Miljøeffektiv Landbrugsteknologi.

Miljøstyrelsen tager naturligvis gerne en dialog med virksomheder, der har behov for at afklare, hvad der kræves for at en teknologi kan blive på Teknologilisten efter fristens udløb den 1. januar 2013.

Alle miljøteknologier, der er dokumenteret på VERA-niveau, vil fremover blive samlet på Teknologilisten, og derfor vil staldgulve, der lever op til dokumentationskravene også fremadrettet fremgå af listen, hvilket de ikke gør i dag.

Bemærk at Miljøstyrelsen den 13. november udsendte en justering af denne nyhed