Ny sprøjtemiddelstrategi skal reducere belastningen med 40 procent på tre år

20-11-2012

Miljøminister Ida Auken har i dag offentliggjort regeringens nye udspil til en ny sprøjtemiddelstrategi "Beskyt vand, natur og sundhed". Strategien har som mål at reducere belastningen fra sprøjtemidler med 40 procent inden udgangen af 2015.

Med et budget på 253 millioner kroner foreslår regeringen en lang række initiativer, der skal beskytte grundvand, fødevarer og natur mod unødig belastning.

Det væsentligste virkemiddel i regeringens sprøjtemiddelstrategi er en ny pesticidafgift, som blev vedtaget i foråret. Den sikrer, at det bliver billigere for landmænd at vælge de mindst belastende sprøjtemidler.
Regeringen øger bevillingerne til indsatsen mod sprøjtemidler, og øger indsatsen på følgende punkter:

• Skærpet kontrol med sprøjtemidler
• Styrket godkendelse af sprøjtemidler
• Styrket indsats for at beskytte grundvandet
• Øget fødevaresikkerhed
Godkendelsesordningen for sprøjtemidler er ét af de områder, hvor indsatsen ændres. Nye og mindre belastende midler skal godkendes langt hurtigere, mens sprøjtemidler, der risikerer at blive udvasket til grundvandet, skal holdes ude af det danske marked.

Samtidig vil regeringen dæmme op for, at landmænd sprøjter deres marker med ulovlige midler hentet i udlandet. Regeringen afsætter øgede ressourcer til den fælles taskforce mellem SKAT, NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen og skærper bødestraffen for lovbrud.

Sprøjtemiddelstrategien sendes i høring inden for kort tid.

Læs mere
Beskyt vand, natur og sundhed, Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 (E-bog- zmagformat)
Hent også som almindelig pdf. (Høringsudgave 21.11.12)
Læs mere om aktiviteterne i strategien og hent faktaark med baggrundsinformation