Nye anmeldeordninger mv. for husdyrbrug

09-11-2012
Landbrug

Ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bl.a. som opfølgning på Husdyrreguleringsudvalget. Der indføres flere nye anmeldeordninger.

Miljøministeriet ændrer husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen (nr. 1036 af 5. november 2012) kan ses på www.retsinformation.dk .

Ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er bl.a. en opfølgning på Husdyrreguleringsudvalget, der sker ved etablering af flere nye anmeldeordninger:

  • Omlægning af svinehold til økologi (fra 1. december 2012).
  • Afprøvning af miljøeffektive løsninger (fra 7. januar 2013).
  • Afgræsning af naturarealer (fra 1. december 2012).
  • Malkestalde (fra 1. december 2012).
  • Foderlagre (fra 1. december 2012).
  • Emissionsorienterede produktionstilpasninger (eksisterende ordning fra 1. januar 2013/ny ordning fra 1. december 2012).

De øvrige centrale ændringer, som er medtaget i bekendtgørelsen, er:

  • En række præciseringer og afklaringer vedr. de eksisterende anmeldeordninger, herunder bl.a. regler om overflødige vilkår, undladelse af høring af naboer, regler om udnyttelse, kontinuitetsbrud samt
  • Ændring af bekendtgørelsesbilagene på en række punkter.

Bekendtgørelsen har som udkast været i offentlig høring fra den 25. juni til den 20. august 2012, og der er på baggrund af de indkomne svar foretaget en række justeringer i bekendtgørelsen. Høringssvar og høringsnotat kan ses på Høringsportalen