Miljøgodkendelse af hurtigfærgerute Sj. Odde - Ebeltoft

05-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Ebeltoft, der besejles af HSC Max Mols

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sj. Odde - Ebeltoft, der skal besejles af HSC Max Mols. Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til.

Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV

Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 3. december 2012.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Du kan se miljøgodkendelsen med bilag her:

Miljøgodkendelse Max Mols

Bilag 1 - Ruteplan Max Mols

Bilag 2 - Støjrapport Max Mols

Bilag 3 - Støjrapport for Max Mols sejlads omkring Sj. Odde Havn

Bilag 4 - Screening af naturpåvirkninger

Bilag 5 - Oversigt over Natura 2000 områder