Konsekvensvurdering for virksomheder ved indberetning til nano produktdatabase

29-11-2012
Kemikalier

Ny rapport undersøger konsekvenserne ved oprettelse af en nanoproduktdatabase i Danmark.

Ny rapport undersøger konsekvenserne ved oprettelse af en nanoproduktdatabase i Danmark.

Undersøgelsen dækker et repræsentativt udvalg på 8 brancher/virksomhedsgrupper som potentielt kan blive omfattet af en indberetningspligt. Undersøgelsen giver et bud på hvilke typer af virksomheder, der skal indberette og på omfanget af det arbejde, det kræver at indberette.

Vurdering af de administrative konsekvenser for virksomheder ved indberetning til en nanoproduktdatabase