Kemiske stoffer i handelen skal være CLP mærkede senest 1. december 2012

13-11-2012
Kemikalier

Som forhandler skal du være opmærksom på at det efter 1. december 2012 ikke længere er tilladt at markedsføre enkeltstoffer, der er mærket i henhold til de gamle mærkningsregler (klassificeringsbekendtgørelsen). Enkeltstoffer som f.eks. citronsyre, eddikesyre og rensebenzin skal således være mærkede i henhold til CLP forordningen senest den 1/12.

Som forhandler skal du være opmærksom på at det efter 1. december 2012 ikke længere er tilladt at markedsføre enkeltstoffer, der er mærket i henhold til de gamle mærkningsregler (klassificeringsbekendtgørelsen). Enkeltstoffer som f.eks. citronsyre, eddikesyre og rensebenzin skal således være mærkede i henhold til CLP forordningen senest den 1/12.

Med overgangen til CLP forordningen i 2010 blev der introduceret ny faremærkning for kemiske stoffer og blandinger. CLP forordningen har bl.a. introduceret nye farepiktogrammer, som ligner de gamle symboler, men med ny form og farve. CLP farepiktogrammerne optræder som et sort symbol i en hvid firkant sat på spidsen med rød ramme omkring. Disse piktogrammer erstatter de gamle orange faresymboler.

Enkeltstoffer har siden 1/12-2010 skulle klassificeres i henhold til CLP forordningen. Stoffer på markedet før denne dato skal dog senest være mærkede i henhold til CLP den 1/12-2012. For blandinger er fristen for at klassificere i henhold til CLP forordningen den 1/6-2015, mens blandinger, som er på markedet inden denne dato, kan vente indtil 1/6-2017 med at blive ommærkede i henhold til CLP.

Hvis man som forhandler eller distributør fortsat har enkeltstoffer i handelen, som endnu ikke er mærkede i henhold til CLP forordningen, skal disse stoffer senest være ommærkede den 1. december 2012. Alternativt skal de pågældende stoffer trækkes tilbage fra markedet indtil ommærkning har fundet sted. Det er den, der markedsfører stofferne, der har pligt til at sørge for, at de bliver mærket korrekt. Det kan være nødvendigt at kontakte leverandøren med henblik på at tilvejebringe ny mærkning.

Bemærk at vandige opløsninger af et stof betragtes som blandinger, og skal dermed først mærkes i henhold til CLP i 2015. Dog har fortyndinger af visse syrer eller baser en harmoniseret klassificering i CLP forordningens bilag VI (f.eks. ”phosphoric acid…%”). Disse fortyndinger betragtes som enkeltstoffer, og skal derfor også være ommærkede pr. 1. december 2012.