Civilsamfundets inddragelse i det internationale miljøsamarbejde

29-11-2012

Som et indspil til opfølgningen af Rio+20 har de nordiske miljøministre bedt Norge om at arrangere et nordisk møde for Ngo'er og andre relevante stakeholders.

Dette gøres for at vise støtte til det civile samfunds rolle i det internationale miljøsamarbejde og for at diskutere hvordan nordiske Ngo'er kan øge deres samarbejde med  UNEP.

I samarbejde med Forum for Utvikling og Miljø arrangere det norske miljøministerium et seminar den 13. december 2012.