Strammere regler for opbevaring og udbringning af husdyrgødning

05-03-2012
Landbrug

Miljøstyrelsen sender i dag udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse i offentlig høring. Bekendtgørelsen indeholder både stramninger til gavn for miljøet og forenklinger til gavn for kommuner og erhverv.

Med bekendtgørelsen strammes flere regler om opbevaring og udbringning af husdyrgødning til gavn for natur og miljø.

- Med et eksplicit forbud mod udbringning af husdyrgødning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede jorde får vi skabt klarhed, så der ikke længere er tvivl om, at det ikke er acceptabelt at køre gylle ud på frossen jord, siger kontorchef Sune Schou. Samtidig indføres et absolut forbud mod udbringning af alle former for gødning om vinteren.

Teknologiudviklingen understøttes samtidig med nye regler:
- Vi hjælper også den grønne omstilling på vej ved at ændre regler, så de ikke udgør en barriere for teknologiudviklingen. Et konkret eksempel er, at der åbnes for alternativer til fast overdækning og flydelag på gylletanken, blot teknologien er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste , siger kontorchef Sune Schou.

Denne fleksibilitet i reglerne giver investeringssikkerhed i miljøteknologibranchen og flere valgmuligheder for landmanden samtidig med, at miljøbeskyttelsen bevares på samme niveau.

Bekendtgørelsen indeholder også regelforenklinger og mindre bureaukrati, der skal hjælpe landmændene med at tilpasse sig reglerne. Det øger samtidig landmændenes retssikkerhed. I de senere år har landbrugserhvervet fået dispensation fra forbuddet mod ludning af halm med ammoniak og fra forbuddet mod udbringning af husdyrgødning i efteråret hvis det har været meget vådt. Dispensationerne har været givet sent og efter uklare kriterier. Nu skabes der klare regler for, hvornår det har regnet så meget, at de to forbud ikke gælder. De nye regler hviler på en faglig vurdering af, hvornår det er rimeligt, at forbuddene tilsidesættes som følge af for våde marker. Det betyder, at erhvervet bedre kan forudsige og tilpasse sig reglerne.

Udkastet til ny husdyrgødningsbekendtgørelse er i høring frem til den 10. april 2012 og kan ses på Høringsportalen (linket er ikke længere aktivt).

Se desuden pressemeddelelse fra Miljøministeriet om udbringning af gylle på frosne marker. (linket er ikke længere aktivt)