Rapport om måling af pesticiders skadevirkning

20-03-2012

Forskere har fundet ud af, at det på sigt kan blive muligt at måle, hvilken effekt pesticider har på det omgivende miljø.

Det viser ny rapport fra NaturErhvervstyrelsen. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen.
Læs nyhed og rapport på Naturerhvervsstyrelsens hjemmeside.