Offentlig høring om 13 nye kandidatlistestoffer

05-03-2012
Kemikalier

EU's Kemikalieagentur har igangsat en offentlig høring om 13 nye særligt problematiske stoffer, som foreslås optaget på den såkaldte kandidatliste under REACH.

EU's Kemikalieagentur har igangsat en offentlig høring om 13 nye særligt problematiske stoffer, som foreslås optaget på den såkaldte kandidatliste under REACH.

Hvis stofferne optages på kandidatlisten, vil det bla. betyde at enhver leverandør af en artikel, som indeholder stoffet i koncentrationer over 0,1 %, skal videregive information om stoffet til sine kunder.
De 13 nye stoffer i høring er:

 • 1,2 bis(2-metoxyethoxy)ethan (TEGME, triglyme)
 • 1,2-dimethoxyethan; ethylen glycol dimethyl ether (EGDME)
 • Diboron trioxid
 • Formamid
 • Bly(II) bis(methanesulfonate)
 • TGIC (1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion)
 • β-TGIC (1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion)
 • 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenon (Michler's keton)
 • N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin (Michler's base)
 • [4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chlorid  (C.I. Basic Violet 3)
 • [4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden] dimethylammonium chlorid (C.I. Basic Blue 26)
 • α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalen-1-methanol  (C.I. Solvent Blue 4)
 • 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol

Høringsfristen er 12. april 2012.
Læs mere om høringen (På kemikalieagenturets hjemmeside)