Ny miljørapport om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering

01-03-2012
Støj

Miljørapporten beskriver hollandske erfaringer med at udvikle støjsvage teknologier til vareaflæsning gennem det såkaldte 'PIEK'-projekt.

Miljørapporten beskriver hollandske erfaringer med at udvikle støjsvage teknologier til vareaflæsning gennem det såkaldte 'PIEK'-projekt.

Baggrunden for rapporten er, at butikker og erhverv i stigende grad efterspørger muligheder for at levere varer om natten, hvilket med de nuværende læsse-teknologier giver store støjgener for naboerne om natten, og i de fleste tilfælde vil det ikke være muligt at overholde de fastlagte grænseværdier for støjen om natten.

Udover at fortælle om de teknologiske potentialer fortæller projektet om de støjmæssige udfordringer, både i aflæssesituationen og som følge af mere trafik på vejene om natten.

Se rapporten som PDF.