Miljøstyrelsen vil informere bedre om forbudte plantebeskyttelsesmidler

19-03-2012

I fredagens udgave af Landbrugsavisen kritiseres Miljøstyrelsen for manglende information om plantebeskyttelsesmidler, der skal bortskaffes inden 2. september 2012. Vi burde have informeret bredere og have haft reglerne på plads noget tidligere, erkender Miljøstyrelsen.

I fredagens udgave af Landbrugsavisen kritiseres Miljøstyrelsen for manglende information om plantebeskyttelsesmidler, der skal bortskaffes inden 2. september 2012. Vi burde have informeret bredere og have haft reglerne på plads noget tidligere, erkender Miljøstyrelsen.

Efter ikrafttrædelsen af EU’s plantebeskyttelsesmiddelforordning (Pesticidforordningen) den 14. juni 2011 er det ikke længere tilladt at anvende 880 plantebeskyttelsesmidler. Dette forbud trådte i kraft 14. juni 2011.

Den nye bekendtgørelse betyder samtidig, at det for danske landmænd og andre er ulovligt at besidde de 880 navngivne midler efter 2. september 2012. Dvs. at landmænd inden den 2. september 2012 skal bortskaffe de 880 forbudte midler.

Miljøstyrelsen vil nu sammen med erhvervet se nærmere på, om dette giver anledning til særlige problemer, og hvordan de eventuelt kan løses.

Mere information fremover
I fredagens udgave af Landbrugsavisen kritiseres Miljøstyrelsen for manglende information om forbuddet, der trådte i kraft 14. juni 2011.
Miljøstyrelsen har på et møde i bekæmpelsesmiddelrådet den 17 maj 2011 og på et informationsmøde om pesticidforordningen den 31. maj 2011 informeret alle interessenter herunder Videncentret for Landbrug om betydningen af de nye regler.

Men vi burde også have bragt en nyhed på vores hjemmeside mst.dk og udsendt mere generel information til landbruget i forbindelse med, at de nye EU-regler trådte i kraft. Det burde vi have gjort juni eller september 2011, men det gør vi så nu ,” siger kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen.

Hverken i juni eller september 2011 kendte Miljøstyrelsen navne på de konkrete produkter. Den endelige liste over de aktuelle midler er således først kommet på plads i slutningen af december 2011 i forbindelse med, at bekendtgørelsen blev sendt i høring.

Tidligere har det i Danmark været muligt at bruge lagre af disse midler, hvor ændringen i godkendelsen ikke skyldes en begrænsning eller forbud på grund af risiko ved produktet.
I dag bringer MST en nyhed med præcise detaljer og information til landbruget.

Yderligere information:
Kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen: tlf. 72 54 45 46 / email:

Om de nye regler

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 2. marts 2012, og indeholder bl.a. regler om udfasning af forskellige grupper af plantebeskyttelsesmidler. Reglerne er en konsekvens af Pesticidforordningen, der trådte i kraft den 14. juni 2011.

Efter 14. juni 2011 er det ikke tilladt at anvende midler, hvor godkendelsen er ophørt enten på grund af at firmaet har afmeldt produktet, eller hvor produktet er overgået til et andet firma.

De nye regler betyder, at det for danske landmænd og andre er ulovligt at besidde 880 navngivne midler efter 2. september 2012. Inden den 2. september 2012 skal landmænd og andre have ryddet op og bortskaffet udgåede midler.

Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag
Bilag 6:
Liste over den første række af plantebeskyttelsesmidler, der er tilbagekaldt med afviklingsperioder efter den 14. juni 2011. Der er givet ½ års salgsfrist og yderligere 1 års frist for så vidt angår anvendelse og besiddelse.
Bilaget opdateres løbende med nye midler, der er blevet eller bliver tilbagekaldt.

Bilag 8: Liste med navne og registreringsnumre på tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der før den 14. juni 2011 ikke har været fastsat en sidste lovlig besiddelsesfrist, men som nu skal bortskaffes inden den 2. september 2012. Fristen gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilaget og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

Se den nye ændringsbekendtgørelse nr. 188 af 22. februar 2012
Se den nyeste ændringsbekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2012
Se bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen
Se pesticidforordningen nr. 1107/2009 (artikel 28 og 46 )