Landmænd får hurtigt svar fra kommunen

23-03-2012
Pressemeddelelse

Danske landmænd, der sender en anmeldelse til kommunen om mindre ændringer på deres husdyrbrug, får svar fra kommunen indenfor kun to måneder.

Når danske landmænd vil lave mindre ændringer på deres husdyrbrug, f.eks. for at opfylde nye dyrevelfærdskrav, ændre dyretypen eller opføre en ny gyllebeholder, får de en afgørelse fra kommunen inden for kun to måneder i 94 procent af alle de afgjorte anmeldelser. Det viser en ny opgørelse, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

- Det er en stor succes. Den tidsfrist, som vi fastsatte med de nye anmeldeordninger for knap et år siden, bliver overholdt, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sune I. Schou.

- Anmeldeordningen virker tydeligvis, når så stor en andel af alle landmænd, der kontakter kommunen, får svar indenfor to måneder, siger Sune I. Schou.

Generelt er der stor interesse for at bruge anmelderordningen. Kommunerne modtager flest anmeldelser, hvor landmanden vil skifte fra én dyretype til en anden (38 %). Dernæst kommer anmeldelser, der handler om, at landmanden vil gennemføre ændringer, så han kan opfylde krav til dyrevelfærd (23 %).

Samtidig har Miljøstyrelsen opgjort den samlede sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser i 2011, og den ligger stabilt på ca. 11 måneder. Miljøstyrelsen har stadig stor fokus på, at sagsbehandlingen i kommunerne bliver så kort og effektiv som muligt.

- Kommunerne gør en stor indsats på husdyrområdet, og særligt med behandling af anmeldelser har kommunerne været meget effektive. Det er rigtig godt. Det er vigtig fortsat at prioritere husdyrgodkendelsessagerne, og vi vil fortsat have fokus på sagsbehandlingstiden, da sagsbehandlingstiden for visse sager har været for lang og landmændene har behov for hurtigere svar, siger Sune I. Schou.

Sagsbehandlingstiden fordelt på kommuner og status for sagsbehandlingen af husdyrsager generelt, heriblandt status for kommunernes behandling af sager efter anmeldeordningerne, kan se via dette link: Nyhed og bilag

Yderligere information
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sune I. Schou, tlf. 22424172 /