Giv dit bud på fremtidens EU miljøpolitik

21-03-2012
Grøn virksomhed

Du har nu mulighed for at give din mening til kende i forhold til hvad EU’s fremtidige miljøpolitik bør prioritere.

EU Kommissionen afholder frem til 1. juni 2012 en åben konsultation om de politiske prioriteter på miljøområdet frem mod 2020 med særligt fokus på det kommende EU 7. Miljøhandlingsprogram. De europæiske Miljøhandlingsprogrammer har siden 1973 udstukket de overordnede linjer for Europas miljøpolitik.

Det nuværende 6. Miljøhandlingsprogram fokuserer på fire prioriterede områder (klimaforandringer, natur og biodiversitet, miljø og sundhed, naturressourcer og affald) og har derudover lagt op til udviklingen af 7 tematiske strategier (jord, havmiljø, luft, pesticider, naturressourcer, affald og genbrug, og det urbane miljø).

Evalueringen af 6. Miljøhandlingsprogram viste, at det har medvirket til at konsolidere den europæiske miljølovgivning på stort set alle miljøområder. Det nuværende miljøhandlingsprogram udløber i 2012 og skal erstattes af et nyt 7. Miljøhandlingsprogram, der skal tegne EU’s miljøpolitik mod 2020. Der lægges op til at programmet blandt andet vil fokusere på bedre implementering af eksisterende miljølovgivning, ressourceeffektivitet, sundhed og livskvalitet, og bymiljø.

EU Kommissionen ønsker på den baggrund at indbyde alle interessenter, herunder både virksomheder, organisationer, myndigheder og borgere, til at bidrage med deres syn på hvordan et 7. Miljøhandlingsprogram kan medvirke til at styrke den europæiske miljøpolitik i fremtiden.