Vindmøllestøj er den samme dag og nat

15-05-2012
Støj

Miljøstyrelsen har fået gennemført en undersøgelse af, hvordan støjen fra vindmøller bliver påvirket af vind og vejr, særligt om natten. Baggrunden var, at naboer til vindmøller har oplevet støjen kraftigere om natten end om dagen, og udenlandske undersøgelser har peget på, at møllerne udsender mere støj mere om natten. Den nye undersøgelse viser imidlertid, at vindmøller larmer lige meget dag og nat.

Miljøstyrelsen har fået gennemført en undersøgelse af, hvordan støjen fra vindmøller bliver påvirket afvind og vejr, særligt om natten. Baggrunden var, at naboer til vindmøller har oplevet støjen kraftigere om natten end om dagen, og udenlandske undersøgelser har peget på, at møllerne udsender mere støj mere om natten.Den nye undersøgelseviser imidlertid, at vindmøller larmer lige meget dag og nat.

Undersøgelsen blev startet i 2010, og den har omfattet både teoretiske analyser af vindhastighedsprofiler og deres betydning for støjen i omgivelserne og flere målinger af vindmøllestøj om dagen og natten. Undersøgelsen påviser, at der ikke er mere støj fra vindmøller om natten end om dagen.

Det skyldes, at vindhastigheden oppe ved møllernes vinger er nærmest ens døgnet rundt. Vindhastigheden har nemlig både betydning for, hvor meget strøm vindmøllen laver, og hvor meget den larmer. Det gælder groft sagt, at højere vind giver mere af både strøm og støj.

Om natten er vindhastigheden i nærheden af jorden lavere, end den er om dagen. Når det blæser med 8 m/s i 10 m højde over jorden, vil vindhastigheden typisk være omkring 11 m/s i 90 m højde, hvor de store vindmøllers vinger er. Men om natten kan det forekomme, at der kun er omkring 4 m/s vind i 10 m højde, mens det blæser med 11 m/s oppe i 90 m. Derfor er det vigtigt at måle vindhastigheden i højde med vindmøllens vinger, når man skal måle, hvor meget støj møllen udsender.

Hvis man måler i for lav højde får man nemlig en for lav vindhastighed – og derfor passer møllens (høje) støj ikke overens med den lave vind. Så vil man tro, at møllen larmer mere, end det rent faktisk er tilfældet.

Myten om, at vindmøller støjer mere om natten end om dagen, kan således skyldes, at vinden er blevet målt for tæt på jorden.

Undersøgelsen påviser også, at lydudbredelsen reelt ikke påvirkes af de meteorologiske forskelle fra dag til nat. Støjen fra vindmøller varierer eller pulserer på en karakteristisk måde, hvor det øjeblikkelige støjniveau varierer med op til 5-7 dB. Den pulserende lyd er i undersøgelsen påvist ved målinger både om natten og om dagen med samme styrke. Men om dagen er lyden ikke påvist i så lange perioder som om natten, formentlig fordi der er mere baggrundsstøj om dagen.

Undersøgelsen er dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1415, 2012