Skibes udledning af svovl skal ned på en tiendedel

24-05-2012
Luft

Sundhed og miljø skal sikres ved at fjerne 90 % af svovlen fra de store skibes røg. Det fastsætter nye regler i EU.

Skovdød og for tidlige dødsfald er nogle af de miljøskader, som opstår i kølvandet på de store skibes udledning af svovl.  Nu har EU med Danmark for bordenden sat kurs mod at skære kraftigt i skibenes emissioner.

Den nye EU-lovgivning betyder, at alle skibe på havene skal reducere svovlindholdet i deres brændstof med knap 90 procent. FN’s søfartsorganisation, IMO, besluttede dette regelsæt i 2008, men først med EU’s stempel sikres det, at lovgivningen overholdes til punkt og prikke i EU-landene.

EU går dog endnu længere end IMO ved at sikre, at de globale krav overholdes i 2020, selvom IMOs regler åbner mulighed for, at skibe på verdenshavene kan få lov til at vente til 2025.

Samtidig skærpes kravene yderligere for skibe, som sejler i særligt sårbare områder som eksempelvis Østersøen, Nordsøen og den Engelske Kanal. Her skal skibene allerede i dag bruge renere brændstof, men i 2015 skal svovlindholdet reduceres yderligere.