Nyt om forskning i alternativer til traditionel bundmaling

15-05-2012

Teknologisk Institut og Hempel A/S har i et netop afsluttet udviklingsprojekt arbejdet med nye indkapslingssystemer til industrielt anvendte biocider. Formålet er at sikre at effekten af biocidet forlænges i bundmalingen med mindre begroning til følge.

Teknologisk Institut og Hempel A/S har i et netop afsluttet udviklingsprojekt arbejdet med nye indkapslingssystemer til industrielt anvendte biocider.  Formålet har været at sikre at effekten af biocidet forlænges i bundmalingen med mindre begroning til følge.

Konventionel bundmaling virker ved, at biociderne i bundmalingen dræber de organismer, der giver begroninger. Biociderne frigives fra malingsoverfladen til det omgivende vandmiljø. Ved traditionelle bundmalingstyper vil der især i starten frigives større koncentrationer af biocid end nødvendigt for at bekæmpe begroning. Dette er uønsket, idet det medfører et relativt hurtigt fald i bundmalingens effekt, da biocidet vaskes væk. Samtidig betyder det, at der udledes unødvendigt store mængder biocid til vandmiljøet. Dette projekt har derfor fokuseret på udvikling af mikropartikler med indkapslet biocid, som kan frigive biociderne på en mere kontrolleret måde.
De opnåede resultater fra de gennemførte laboratoriestudier viser, at bundmalinger med indkapslet biocid har performance og egenskaber, der er sammenlignelige med malinger med frit biocid i laboratoriet. Det har ikke været muligt entydigt at påvise, at de nyudviklede formuleringer med indkapslet biocid markant forlænger bundmalingens levetid i det marine miljø.
Projektet er finansieret under Handlingsplan for Miljøeffektiv Teknologi 2007-2009.
Læs rapporten "Udvikling af indkapslede biocider til brug i bundmaling her på hjemmesiden.