Nye reduktionsmål for udledning af luftforurening

08-05-2012
Luft

En række lande er på et møde i Geneve i denne uge blevet enige om skrappere krav til luftforurening frem mod 2020. De nye reduktionsmål gælder udledning af ammoniak fra landbrug, udledning af partikler (PM2.5), svovldioxid og kvælstofoxider fra bla. transport og industri samt udledning af organiske opløsningsmidler fra fx sprinklervæske og maling.

Aftalen blev indgået af parterne i den såkaldte Gøteborg-protokol, som dækker hele det europæiske kontinent samt USA og Canada. Den reviderede protokol vil reducere udledningerne af de forurenende stoffer med op til 60 procent i EU i 2020.

Nye krav for renere luft
Som noget nyt bliver der i aftalen stillet krav om, at landene skal nedbringe udledningen af de små sundhedsskadelige partikler PM2,5, der eksempelvis kommer fra industri, transport og brændeovne.

En række af landene bag den nye aftale har allerede forpligtet sig til at reducere luftforureningen frem mod 2010. Den nye aftale rækker frem til 2020. Samtidig er der en forventning om, at Rusland, Ukraine og flere østeuropæiske lande uden for EU nu også vil forpligte sig med bindende reduktionsmål som følge af aftalen.

Aftalen indebærer, at EU-landene i perioden 2005-2020 samlet vil reducere svovl med 59 procent, ammoniak med 6 procent, kvælstofoxider med 43 procent, organiske opløsningsmidler med 28 procent og partikler med 23 procen t.

For yderligere information: Carsten Møberg Larsen, funktionsleder, tlf. 7254 4118