Ny rapport om brug af pesticider på golfbaner

31-05-2012

Mere end 130 golfklubber har bidraget med viden til en ny rapport om brug af pesticider på landets golfbaner

Mere end 130 golfklubber har bidraget med viden til en ny rapport om brug af pesticider på landets golfbaner.
Rapporten indeholder bl.a. et overblik over de væsentlige skadevoldere på golfbaner (f.eks. plantesygdomme og insekter), hvilke pesticider der bruges på banerne og oplister barrierer i forhold til at reducere forbruget. Rapporten foreslår også et system til at fastsætte regler for maksimal brug af pesticider på golfbaner.
Rapporten er udarbejdet for Miljøstyrelsen af konsulenter fra Skov & Landskab, Århus Universitet og Moe & Brødsgaard.

Læs selv
Rapporten ” Pesticidforbrug og pesticidbelastning på golfbaner