Ny rapport: Import og udslip af industrielle drivhusgasser i 2010

07-05-2012
Kemikalier

Danmark skal hvert år til klimakonventionen opgøre forbruget og udslippet af kraftige industrielle drivhusgasser. Gasserne bruges især som kølemidler. Opgørelserne for 2010 viser at importen samlet faldt med ca. 10 tons i forhold til 2009.

Danmark skal hvert år til klimakonventionen opgøre forbruget og udslippet af kraftige industrielle drivhusgasser. Gasserne bruges især som kølemidler. Opgørelserne for 2010 viser at importen samlet faldt med ca. 10 tons i forhold til 2009.

Det samlede tal dækker over et fald i forbruget til kommercielle køleanlæg, medens der har en mindre stigning i forbruget til mobil airconditionering.

Selvom importen er faldet har der været en mindre stigning i de beregnede udslip af industrielle drivhusgasser i forhold til 2010 – set i forhold til tidligere år er der dog tale om et fald. Da udslippet til atmosfæren typisk sker fra gamle anlæg, der endnu er i brug, vil der være en forsinkelse på ca. 10 år i udviklingen af udslippene i forhold til udviklingen i forbruget. Udslippene har de seneste år vist en faldende tendens, og den lille aktuelle stigning i 2010 tilskrives tilfældige udsving.

Læs rapporten:

The Greenhouse gases: HFCs, PFCs and SF6 - Danish consumption and emissions, 2010