Hjælp til kommunerne om støj fra vindmøller

16-05-2012
Støj

Miljøstyrelsen har netop udgivet en ny vejledning om støj fra vindmøller. Her kan kommunale sagsbehandlere få svar på en række spørgsmål om anmeldelse og tilsyn med vindmøller.

Miljøstyrelsen har netop udgivet en ny vejledning om støj fra vindmøller. Her kan kommunale sagsbehandlere få svar på en række spørgsmål om anmeldelse og tilsyn med vindmøller.

Vejledningen giver anvisninger til, hvordan man administrerer bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Samtidig præciserer Miljøstyrelsen i vejledningen hvad der menes med et ”støjfølsomt område” og hvordan man håndterer støj ved vindmølleejerens egen bolig, når den efterfølgende skal sælges.

Vejledningen Støj fra vindmøller kan ses her.