Forbud mod brug af naled og dichlorvos i biocidprodukter

24-05-2012

Aktivstofferne naled og dichlorvos må fremover ikke benyttes i insektmidler. Der er dog ingen godkendte midler med disse to aktivstoffer på det danske marked, og dichlorvos har gennem mange år stået på den danske forbudsliste.

Aktivstofferne naled og dichlorvos kan ikke optages på bilag I til biociddirektivet (positiv-listen). Biocidmidler med disse stoffer skal derfor udfases.

Kommissionen har besluttet, at naled og dichlorvos, fremover ikke må benyttes i biocidmidler i produkttype 18 (insektmidler). Det betyder at anvendelsen af insektmidler med disse aktivstoffer skal ophøre senest 1. november 2012. Der er dog ingen godkendte midler med disse to aktivstoffer på det danske marked, og dichlorvos har gennem mange år stået på den danske forbudsliste.

Se Kommissionens afgørelse for naled (2012/257/EU).
Se Kommissionens afgørelse for dichlorvos (2012/254/EU).

Hvorfor kan disse stoffer ikke optages på bilag I?
For naled og dichlorvos gælder at stofferne er vurderet at udgøre en uacceptabel risiko for både menneskers sundhed og miljøet, når de anvendes som insektmidler.

Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer
Midler med ”ikke optagne” aktivstoffer udfases og må ikke længere sælges og anvendes i EU. Den endelige udfasningsdato afhænger af de enkelte ikke optagelses-beslutninger i EU, og fremgår af Kommissionens opdaterede oversigt over, hvilke aktivstoffer, der er besluttet ”ikke optaget” på direktivets bilag I.

Links:
Kommissionens liste over ikke-optagne aktivstoffer