Biociddirektiv: 3 nye aktivstoffer på bilag I

24-05-2012

Saltsyre, margosaekstrakt og methylnonylketon er blevet optaget på bilag I. Saltsyre er det første aktivstof indenfor desinfektionsmidler, som er optaget på positivlisten.

Saltsyre er nu kommet på bilag I (positivlisten) som det første aktivstof indenfor desinfektionsmidler. Produkter indeholdende saltsyre indenfor produkttype 2, skal derfor søges godkendt hos Miljøstyrelsen, hvis produkterne skal blive på det danske marked. Ud over saltsyre er også aktivstofferne margosaekstrakt og methylnonylketon blevet optaget på bilag I, til brug i henholdsvis insektmidler og afskrækningsmidler.

Aktivstofferne er blevet godkendt til brug i følgende produkttyper:
PT 2: Saltsyre
Ansøgningsfrist: 1. maj 2014
PT 18: Margosaekstrakt
Ansøgningsfrist: 1. maj 2014

PT 19: Methylnonylketon
Ansøgningsfrist: 1. maj 2014
Se alle optagelsesdirektiver og ansøgningsfrister fordelt på produkttype . (Linket er ikke længere aktivt)
Ansøgningsfrister efter biociddirektivet
Der går ca. to år fra den dag, EU beslutter, at et aktivstof skal optages på positivlisten (vedtagelsesdatoen), til godkendelsen formelt træder i kraft (den formelle optagelsesdato). Virksomhederne skal have ansøgt om tilladelse til at markedsføre deres (eksisterende) produkt med det pågældende aktivstof, inden optagelsen formelt træder i kraft. Når man det ikke, er ens produkt ulovligt, og al import, produktion, salg og anvendelse skal stoppe. Er der flere aktivstoffer i produktet, træder fristen først i kraft, når det sidste aktivstof i produktet er godkendt af EU.
For helt nye produkter på det danske marked er der ikke nogen ansøgningsfrist, men produkterne kan ikke markedsføres i Danmark, før der er opnået en godkendelse fra Miljøstyrelsen.
Kort om biociddirektivet
Biociddirektivet omhandler to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidprodukterne i de enkelte medlemslande. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.  Aktivstofferne godkendes eller forbydes til brug i en specifik produkttype (ofte forkortet til PT). For eksempel må et aktivstof, der er godkendt til bundmaling, ikke bruges til andre formål.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside