Olietankbekendtgørelsen i høring

10-05-2012
Jord

Ændringsbekendtgørelse til olietankbekendtgørelsen er sendt i høring.

Gebyrerne for typegodkendelse og fabrikationskontrol af olietanke er ikke blevet reguleret i mange år. Gebyrerne dækker derfor ikke de faktiske udgifter til ordningen. Det foreslås derfor, at gebyrerne reguleres. Der fastsættes yderligere en bestemmelse om, at disse gebyrer pris- og lønindeks-reguleres en gang årligt. Ved ændringen af bekendtgørelsen i 2011 kom det til at fremstå sådan, at det hidtil gældende krav om inspektion inden renovering af olietanke ikke gælder ved renovering af tanke, som ikke er typegodkendte. Dette vil blive korrigeret, så det fremgår, at der skal udføres inspektion.

Høringsperiode:

08.05.2012 til 25.05.2012

Se materialet på høringsportalen (siden er ikke længere aktiv)