Workshop om REACH eksponeringsscenarier 25-26. september

28-06-2012
Kemikalier

Denne workshop skal samle nationale myndigheder, industrien, konsulenter og eksperter fra det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) til diskussion og erfaringsudveksling omkring REACH eksponeringsscenarier.

Denne workshop skal samle nationale myndigheder, industrien, konsulenter og eksperter fra det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) til diskussion og erfaringsudveksling omkring REACH eksponeringsscenarier.

Der er et stigende behov for at opnå en fælles forståelse omkring scenarierne og derved at højne kvaliteten af dem.

På nuværende tidspunkt har vi opnået nogen erfaring i udvikling, implementering og kvalitetsvurdering af de REACH eksponeringsscenarier, der er tilgængelige. Der findes en række vejledninger, hjælpeværktøjer og formater. Da området er meget komplekst og mange eksponeringsscenarier viser sig at være befængte med fejl, utilstrækkelige og uoverskuelige, viser dette, at der er behov for en øget indsats med flere aktiviteter og initiativer for at forbedre scenarierne.

Denne workshop vil give de seneste opdateringer indenfor udviklingen i EU på området og bl.a. omfatte følgende centrale områder:

  • udvikling og formidling af eksponeringsscenarier - styrker og svagheder
  • erfaring med kvaliteten af eksponeringsscenarier
  • perspektiv i anvendelse af ”scaling”
  • eksponeringsscenarier for blandinger
  • samarbejde og videre aktiviteter

Workshoppen bliver afholdt 25-26. september 2012 iEigtveds Pakhus, Asiatisk Plads2 G København.

For yderligere information om workshoppen

http://www.conferencemanager.dk/REACHExposureScenarios