Vejledning til fortolkning af nøglebestemmelser i affaldsdirektivet

29-06-2012
Affald

Kommissionen har udgivet en vejledning til fortolkning af nøglebestemmelser i direktiv 2008/98/EC om affald.

Kommissionen har udgivet en vejledning til fortolkning af nøglebestemmelser i direktiv 2008/98/EC om affald.

Vejledningen bidrager som fortolkningsværktøj på bl.a. begreber som:
- affald
- end-of-waste
- genbrug
- genanvendelse
- bortskaffelse m.m.

Vejledningen foreligger på engelsk og kan hentes på nedenstående link:

Guidance on the interpretation of key provision of Directive 2008/98/EC on waste (.pdf)