Kemiske stoffer i tatoveringsfarver undersøgt

15-06-2012
Kemikalier

Miljøstyrelsen har analyseret de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske marked. Undersøgelsen viser, at nogle farver indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en risiko.

De undersøgte røde, gule og grønne farver indeholder azofarvestoffer, som kan nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer. Herudover kan der i den sorte farve forekomme PAHer, der er kræftfremkaldende.

Undersøgelsen viser også, at rød tatoveringsfarve kan give irritation, kløe og væskende sår. Det gælder også orange, lyserød, brun og lilla, der kan indeholde røde farvestoffer.

Det fremgår desuden af undersøgelsen at 12-13 % af alle danskere har en tatovering, og at farverne produceres i udlandet og sælges til danske tatovører via internettet.

For en række af de kemiske stofferer der usikkerhed med hensyn til hvor stor en mængde, der skal til, for at tatoveringer giver anledning til risiko. Der er også usikkerhed med hensyn til hvor meget af farven, der optages i kroppen.

Miljøstyrelsen har ud fra rapportens resultater foretaget realistiske worst-case beregninger af risikoen for kræft.

På baggrund af undersøgelsens foreløbige resultater forbød miljøminister Ida Auken i december 2011 de 13 konkrete tatoveringsfarver, der vurderes at føre til en uacceptabel forhøjet risiko for kræft.

Miljøministeren vil nu lave et generelt forbud mod farlige stoffer i tatoveringsfarver.

Mere viden

Kemiske stoffer i tatoveringsfarver, Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 115, 2012

Miljøstyrelsens risikovurdering af tatoveringsfarver (pdf)

Tips om tatoveringer