Tretten nye stoffer på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer

27-06-2012
Kemikalier

EU's kemikalieagentur har opdateret den såkaldte kandidatliste over særligt problematiske stoffer med 13 nye stoffer.

EU's kemikalieagentur har opdateret den såkaldte kandidatliste over særligt problematiske stoffer med 13 nye stoffer.

De nye stoffer er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoxiske.
Med de nye stoffer er der nu 84 stoffer på listen.
Se Kemikalieagenturets pressemeddelelse