Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker

08-06-2012
Affald

Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed.

Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed.

Projektperioden er delt op i 3 faser, hvor der i første fase arbejdes med procesoptimering, i anden fase laves pilotforsøg med tørring og pelletering af en våd gødning og i tredje fase udarbejdes der anlægsudlægning på processen.

Gennem procesoptimering er den optimale ”opskrift” fundet, hvorefter denne ”opskrift” er anvendt til pilotforsøg hos det tyske firma Amandus Kahl. Til slut er der udarbejdet anlægsudlægning på hele processen samt en økonomisk beregning af anlæggets tilbagebetalingstid.

Link til rapporten: Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker