Reduktion af skibenes NOx-udslip i Nordsøen giver markante gevinster for sundhed og miljø

06-06-2012
Luft

Det er hovedkonklusionen i to nye studier fra Miljøstyrelsen og det hollandske miljøvurderings-institut PBL.

Det er hovedkonklusionen i to nye studier fra Miljøstyrelsen og det hollandske miljøvurderings-institut PBL. De otte Nordsølande er gået sammen om at undersøge de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at udpege et ”NO X Emission Control Area” (NECA) i Nordsøen og den Engelske Kanal fra 2016.

Studierne er nødvendige for, at FN’s S øfartsorganisation IMO kan udpege Nordsøen som NECA, hvilket vil betyde krav til alle nye skibe fra 2016 og fremad om 75 % lavere NO X -udslip, end der kræves i dag. Og konklusionen er klar – tiltaget vil være en effektiv og billig måde at reducere udslippene på.

Læs mere om rapporterne

Læs Miljøstyrelsens rapport

Læs PBL's rapport