Overblik over standardværdier for REACH eksponeringsvurdering

20-06-2012
Kemikalier

Den nordiske eksponeringsgruppe for sundhed (NEGh) har for nylig publiceret en rapport om eksisterende standardværdier (default values) som bruges i eksponeringsvurdering.

Den nordiske eksponeringsgruppe for sundhed (NEGh) har for nylig publiceret en rapport om eksisterende standardværdier (default values) som bruges i eksponeringsvurdering.

Formålet med projektet har været at samle tilgængelige standardværdier fx kropsvægt, kropsoverflade, indåndingshastigheder og madindtag, både fra EU og udenfor EU, med tanke på at gøre dem lettilgængelige for forskere, og dem der arbejder med at udvikle eksponeringsscenarier. Rapporten skal bidrage til overblik og en mere harmoniseret tilgang tilnærmelse for udvalgte ikke-kemiske standard eksponeringsfaktorer ved at anbefale de mest velvaliderede og repræsentative standardværdier.

Rapporten er slutproduktet af et 2 års projekt i regi af NEGh. Rapporten med titlen ”Existing Default Values and Recommendations for Exposure Assessment” kan downloades fra:
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-505