Ny rapport om yderligere reduktion af luftforurening fra skibe

06-06-2012
Luft

Miljøstyrelsen har fået undersøgt mulighederne for at reducere luftforureningen fra skibsfart i danske farvande yderligere i forhold til de internationale krav.

Miljøstyrelsen har fået undersøgt mulighederne for at reducere luftforureningen fra skibsfart i danske farvande yderligere i forhold til de internationale krav.

Der er en række muligheder, og set med samfundsøkonomiske briller giver det god mening. Men i praksis kan Danmark regulere højst 10 % af luftforureningen fra skibe i danske farvande. Samtidig er reduktion af luftforurening fra skibe gennem national regulering forbundet med en række omkostninger til installation, drift og administration, hvilket kan skabe konkurrenceforvridning i forhold til udenlandske skibe.

Det er hovedkonklusionerne i en undersøgelse, som Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening har fået gennemført i regi af Partnerskabet for Renere Skibsfart. Læs mere om partnerskabet

Undersøgelsen, der er udført af COWI, identificerer en række mulige virkemidler til yderligere reduktion af luftforureningen fra skibsfarten i danske farvande. De identificerede virkemidler er analyseret i forhold til effekt, gennemførlighed og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Læs undersøgelsen "Reducing Air Pollution from Ships"