Ny biocidforordning er offentliggjort

29-06-2012

Biocidforordningen overtager reguleringen af biocider i stedet for det nuværende biociddirektiv. Biocidforordningen skal anvendes i hele EU fra den 1. september 2013.

Den nye biocidforordning er netop blevet offentliggjort. Forordningen overtager reguleringen af biocider i stedet for det nuværende biociddirektiv. Forordninger er gældende lov i Danmark og skal således ikke implementeres i dansk lovgivning først. Biocidforordningen skal anvendes i hele EU fra den 1. september 2013.
Den nye biocidforordning bygger videre på mange af principperne fra biociddirektivet, men der er også mange områder som er blevet justeret eller helt ændret som følge af erfaringerne fra biociddirektivet.
Som nogle af de væsentligste ændringer kan nævnes følgende:

  • Det bliver nu muligt at få en Unions-godkendelse af et biocidprodukt, dvs. en godkendelse som gælder i alle EU lande
  • Behandlede artikler bliver omfattet af forordningen. Artikler må kun være behandlet med aktivstoffer, som er godkendte i EU og visse behandlede artikler skal mærkes.
  • Der sker en ændring i vurderingen af lav-risiko aktivstoffer og produkter. Fremover vil sådanne produkter blive omfattet af en forenklet godkendelsesprocedure, hvor godkendelsen gælder for hele EU. Bilag IA vil fremover hedde bilag I.
  • Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I, bliver fremover til en elektronisk tilgængelig EU-liste over godkendte aktivstoffer.
  • Fremover bliver det muligt at få godkendt produktfamilier i stedet for rammegodkendelser
  • Der vil ske en EU harmonisering af de gebyrer, som myndighederne i de enkelte lande opkræver
  • Der vil være obligatorisk datadeling for data på hvirveldyr for at undgå unødige dyreforsøg
  • Det europæiske kemikalieagentur ECHA bliver en central spiller på biocidområdet og vil påtage sig både koordinering, dataadministration og vurdering på EU-plan.
  • Al kommunikation mellem ansøger, medlemsstaterne og Kommissionen vil fremover ske via en database, R4BP3, administreret af ECHA.

I tiden frem til forordningens anvendelse vil Miljøstyrelsen publicere yderligere informationsmateriale og afholde møder med diverse relevante brancher.
Links:
Her kan du læse forordningen på dansk:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (pdf)
Her kan du læse forordningen på engelsk:
Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products (pdf)