Miljøvenlige alternativer til drivhusgasser er sund fornuft

29-06-2012
Kemikalier

Ny viden viser, at alternativer til industrielle drivhusgasser gavner både miljø og vækst.

Ny viden viser, at alternativer til industrielle drivhusgasser gavner både miljø og vækst.

Danmark har de sidste to årtier arbejdet målrettet for at udvikle alternativer til industrielle drivhusgasser som kølemiddel i for eksempel kølediske i supermarkeder, ventilationsanlæg i bygninger samt køleskabe og frysere til storkøkkener. Og det er lykkedes, viser data og viden indsamlet af Teknologisk Institut på bestilling af Miljøministeriet. Derfor lægger miljøminister Ida Auken nu op til, at EU strammer op på de eksisterende regler.

Forbruget af HFC gasser halveret i Danmark
Industrielle drivhusgasser kaldes ofte HFC-gasser eller F-gasser og medvirker til den globale opvarmning. Deres virkning på klimaet kan være flere tusinde gange større end CO2. Som alternativ til drivhusgasserne er det ifølge de to rapporter muligt at bruge naturlige kølemidler så som ammoniak, hydrocarboner og CO2.

Danmark har i dag stort set forbudt anvendelsen af HFC-gasserne, og vi har væsentligt mere omfattende regler på området end de, der gælder i EU. Resultatet har været, at Danmark siden år 2000 har mere end halveret forbruget af HFC-gasserne.

Læs folderen "Going Natural" (fås også trykt)
Læs rapporten "Low GWP Alternatives to HFCs in Refrigeration"

Yderligere oplysninger:
Mikkel Aaman Sørensen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 05, email: