Kombination af sprøjtemidler kan være hormonforstyrrende

27-06-2012

Ny forskning viser, at kombination af sprøjtemidler kan give for tidlig pubertet og fedme.

Allerede i 2008 blev der gennemført skærpede krav til brug af alle sprøjtemidler i væksthuse på baggrund af et forskningsprojekt, der viste, at drengebørn født af gartneriarbejdere havde en øget risiko for effekter på kønsorganerne. 

Børnene er nu 9-11 år og nye oplysninger i et forskningsprojekt, der har kørt siden 90’erne. viser, at børnene af de undersøgte kvindelige gartneriarbejdere har en række problemer med for tidlig pubertet, fedme og påvirkning af hjernen, som kan relateres til deres mødres kontakt med sprøjtemidler under den første del af graviditeten.

I dag er der ikke fælles kriterier i EU for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende. EU-Kommissionen skal senest i 2013 komme med kriterier for hormonforstyrrende stoffer, der gør det muligt at regulere sprøjtemidlerne alene på deres hormonforstyrrende effekter. Danmark sendte i maj 2011 et forslag til EU om, hvordan de kommende EU-kriterier kunne være.
Miljøstyrelsen er især bekymret for et svampemiddel, som ikke er godkendt i Danmark, men som netop er blevet godkendt til brug frem til 2020 i EU. Miljøministeren har derfor skrevet til kommissæren for sundhed og forbrugere og bedt ham om at genvurdere de mest problematiske svampemidler, så snart kriterierne for vurdering af hormonforstyrrende stoffer er på plads.
Samtidig viser en anden ny undersøgelse af drægtige rotters udsættelse for fem forskellige hormonforstyrrende sprøjtemidler, at kombinationseffekten af meget lave doser kan have markante negative effekter på rotternes unger. Derfor er blandinger af sprøjtemidler måske årsagen til de viste effekter på gartneribørnene.


Den nye forskning er finansieret via Miljøstyrelsens Program for bekæmpelsesmiddelforskning.
Mere viden  
Få mere viden om og link til de nye forskningsrapporter og EU's kommende kriterier for hormonforstyrrende stoffer