Hent ikke bekæmpelsesmidler over grænsen

06-06-2012

13 bilister havde ulovlige bekæmpelsesmidler med over grænsen viser en stikprøvekontrol fra Miljøstyrelsen.

13 bilister havde ulovlige bekæmpelsesmidler med over grænsen viser en stikprøvekontrol fra Miljøstyrelsen.

Myregift, sneglegift og Roundup ryger ofte ned i indkøbskurven sammen med øl, sodavand og slik, når danskere handler i grænsebutikker. Det viser en stikprøvekontrol, som Miljøstyrelsen for nylig har foretaget ved grænsen i Padborg. I løbet af blot halvanden time overtrådte 13 bilister loven ved at have i alt 23 tyske bekæmpelsesmidler med i bagagerummet.

Miljøstyrelsen betragter mængden og antallet af sager som overraskende stort i betragtning af kontrollens meget korte varighed.

Se billeder af de beslaglagte produkter (pdf-format)

Miljøstyrelsens seks råd når du sprøjter

God sprøjteadfærd handler både om køb, brug, og hvad du gør med sprøjtemidlet bagefter.

1. Tjek √ før du køber
Vælger du at sprøjte, vil det altid belaste miljøet i haven. Men sprøjtemidler er forskellige, og nogle belaster mere end andre. Hvis Miljøstyrelsen har givet et sprøjtemiddel 5  √ kan du være sikker på, at midlet er blandt de mindst belastende. Gå blandt andet efter produkter med aktivstoffer, der nedbrydes hurtigt, uden faremærke og klar til brug.
Et hurtigere nedbrudt sprøjtemiddel giver mindre belastning for miljø og sundhed, "klar til brug"-produkter skaber mindre spild og risiko for brugeren, og produkter uden miljøfaremærke er mindre giftigte end produkter med faremærke.

På vores store havesite godthavemiljø.dk kan du bl.a teste om dit sprøjtemiddel hører til blandt de mindst belastende, se hvilke alternativer, der er, læse om genvinsterne ved at skifte og meget mere.
Læs videre på godthavemiljø.dk

2. Køb kun produkter godkendt til private
Miljøstyrelsen godkender sprøjtemidlerne efter hvor, og hvad de skal bruges til. Hvis du ikke bruger det rigtige middel eller en for høj dosis, risikerer du at ødelægge de planter, du sprøjter og forurener jorden, så der ikke vokser noget. Der er også risiko for at stoffet bliver udvasket til grundvandet.

3. Køb kun produkter godkendt i Danmark
Hent ikke sprøjtemidler til Danmark fra udlandet. Det er forbudt. Forbuddet mod import gælder også produkter, der ligner de midler, man kan få på den danske side af grænsen, for der kan være forskel på doseringen eller på produkternes sammensætning, selvom de hedder det samme.
Det skal stå på etiketten, at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, og produktet skal have et registreringsnummer. Det er din garanti for, at sprøjtemidlet lever op til de strenge danske godkendelseskrav.

4. Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne

Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for at undgå miljø‐ og sundhedsfare. Læs etiketten så du ved, hvordan du skal forholde dig før, under og efter, du har sprøjtet. Brug handsker hvis det anbefales på etiketten. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.
Få vejledning til at læse etiketten på vores store havesite Godt havemiljø.dk

5. Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet
Vent med at slippe dyr og børn løs i haven, indtil du er sikker på, at det sprøjtede område er tørt. Der er forskel på, hvor lang tid du skal vente. Det afhænger bl.a. af vejret, og det sprøjtemiddel du bruger.

6. Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden
Vask hænder efter brug, opbevar sprøjtemidler utilgængeligt for børn og skil dig af med rester af midlerne på den rigtige måde. Ikke alt må smides i skraldespanden. Følg anvisningerne på etiketten og kommunens anbefalinger.
Læs mere om faremærker på vores store havesite godthavemiljø.dk