Farlige stoffer i elektronikaffald skal undersøges

28-06-2012
Grøn virksomhed

Ny rapport fra Miljøstyrelsen peger på, at syv farlige stoffer i forbrugerelektronik bør undersøges nærmere.

Ny rapport fra Miljøstyrelsen peger på, at syv farlige stoffer i forbrugerelektronik bør undersøges nærmere. Rapporten gennemgår desuden elektronikaffaldets vej igennem affaldshåndteringssystemet og påpeger potentiale for øget genanvendelse af værdifulde metaller

Elektriske og elektroniske produkter som f.eks. mobiltelefoner, brødristere og computere indeholder stoffer, der kan være miljø- og sundhedsskadelige.

Miljøstyrelsens nye rapport gennemgår den danske behandling af elektronikaffald. Formålet var at komme med input til, om der er flere stoffer i elektronik, der er så miljø- og sundhedsskadelige, at deres anvendelse skal begrænses via RoHS-direktivet. RoHS-direktivet har siden 2006 forbudt seks skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

7 farlige stoffer bør undersøges nærmere
Rapporten peger på syv farlige stoffer, der bør undersøges nærmere. Stofferne er: TBPP-A, HBCDD, beryllium, indium fosfid, gallium arsenid, americium og antimony trioxide.

Miljøstyrelsen vil på baggrund af rapporten opfordre EU-Kommissionen til at undersøge stofferne nærmere, når RoHS-direktivet skal opdateres i 2014.

Rapporten konstaterer desuden, at der er manglende viden omkring de farlige stoffers placering i de elektriske og elektroniske produkter, og i hvor store mængder de forekommer. Mangel på viden giver udfordringer i forhold til at kunne estimere, hvor stor risiko stofferne udgør for miljø og sundhed.

Potentiale for øget genanvendelse af værdifulde metaller
Elektronikaffald indeholder udover farlige stoffer desuden kostbare metaller som guld, sølv, kobber og palladium. Det er metaller, der kan genanvendes og indgå i nye produkter.

Rapporten beskriver, hvordan værdifulde metaller sandsynligvis går tabt i forbindelse med affaldshåndteringen, samt potentialet for at øge genanvendelse af disse. Rapporten refererer i den sammenhæng til tyske undersøgelser, som viser, at behandlingsanlæggene i Tyskland ikke får betaling for op til 2/3 af det guld og palladium, der er i elektronikaffaldet. Det er sandsynligvis også tilfældet for de danske behandlingsanlæg.

Rapporten påpeger, at tabet af ressourcer bl.a. skyldes en generel manglende viden om indhold af kemiske stoffer og metaller i de elektriske og elektroniske produkter og dermed i hvilke mængder og i hvilke fraktioner, der skal fokuseres på genanvendelse.

Rapportens resultater vil blive inddraget i arbejdet med at udvikle mål og initiativer i regeringens kommende ressourcestrategi, hvor genanvendelse af elektronikaffald er et prioriteret indsatsområde.

Læs rapporten Greening of Electronics her

Fakta om rapporten
Rapportens resultater er baseret på et review af udenlandske undersøgelser på området, samt en konkret massestrømsanalyse på et dansk forbehandlingsanlæg.

Yderligere oplysninger:
Cand. tech. soc. Anne Harborg Larsen, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4338, e-mail: