Danske kriterier er effektive til at fange hormonforstyrrende stoffer

11-06-2012
Kemikalier

En ny undersøgelse af 26 stoffer viser, at det danske forslag til kriterier er effektivt til at identificere stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til EU-arbejdet, der skal føre til et forslag til fælles EU-kriterier for hormonforstyrrende stoffer.

En ny undersøgelse af 26 stoffer viser, at det danske forslag til kriterier er effektivt til at identificere stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. Undersøgelsen er et vigtigt bidrag til EU-arbejdet, der skal føre til et forslag til fælles EU-kriterier for hormonforstyrrende stoffer.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer har i en ny rapport for Miljøstyrelsen afprøvet det danske forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer på de 22 stoffer på den såkaldte SIN-liste 2.0. Stofferne er blevet identificeret af den grønne organisation ChemSec, som stoffer af særlig stor bekymring, alene på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber. Herudover er 4 stoffer, som Miljøstyrelsen har udvalgt, også blevet undersøgt.

Formålet med undersøgelsen var at få praktisk erfaring med forskellige forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer. Ved anvendelse af det danske forslag til kriterier blev 17 ud af de 26 stoffer vurderet som hormonforstyrrende, 8 stoffer som mistænkt hormonforstyrrende, mens 1 stof ikke kunne kategoriseres som hormonforstyrrende. 4 ud af 26 stoffer blev vurderet at være hormonforstyrrende efter det fælles tysk/engelske forslag til kriterier. Undersøgelsen viser hermed, at det danske forslag til kriterier er effektivt til at identificere stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Rapporterne kan læses her:
SIN report and Annex.pdf
Chemicals report and Annex.pdf

I dag er der ikke fælles kriterier i EU for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende. Danmark sendte i maj 2011 et forslag til EU om, hvordan de kommende EU-kriterier kunne være.

Om SINlisten:
http://www.sinlist.org/