Vejledning om brugerundersøgelser på genbrugspladser er offentliggjort

06-07-2012
Affald

Vejledning i hvordan en brugerundersøgelse kan planlægges, gennemføres og afrapporteres, og er målrettet de kommuner, som anvender en abonnementsmodel

Vejledningen i gennemførelse af brugerundersøgelser på genbrugspladser er nu offentliggjort