Tilsyn med kollektive ordningernes WEEE indberetninger for 2010

13-07-2012
Affald

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med kollektive ordningernes indberetninger for 2010. Tilsynet havde blandt andet til formål, at undersøge om affaldet blev affaldsbehandlet miljøforsvarligt samt efterse, at de kollektive ordninger opfylder målsætningerne for genanvendelse og nyttiggørelse i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med kollektive ordningernes indberetninger for 2010. Tilsynet havde blandt andet til formål, at undersøge om affaldet blev affaldsbehandlet miljøforsvarligt samt efterse, at de kollektive ordninger opfylder målsætningerne for genanvendelse og nyttiggørelse i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Styrelsen har ved tilsynet anmodet de kollektive ordninger om at fremsende følgende dokumentation for deres behandling af elektronikaffaldet.

  1. Beskrivelser af behandlingsprocesserne for alle fraktionerne/kategorier for de anførte behandlingsanlæg
  2. De opnåede genanvendelses - og nyttiggørelsesprocenter, herunder anlæggenes effektivitetsgrader - både for de danske og de udenlandske anlæg

Miljøstyrelsen har efter gennemgang af den fremsendte dokumentation fået en større indsigt i affaldshåndteringen samt blevet betrygget i, at elektronikaffaldet bliver miljøforsvarligt behandlet

Læs tilsynsrapporten her