Stop for salg, brug og besiddelse af over 100 sprøjtemidler

09-07-2012

Inden for de næste 18 måneder bliver det forbudt at sælge, bruge og besidde 102 forskellige sprøjtemidler.

Inden for de næste 18 måneder bliver det forbudt at sælge, bruge og besidde 102 forskellige sprøjtemidler.

En ny bekendtgørelse fastsætter nu frister for salg, brug og besiddelse af en række sprøjtemidler, der siden 2. marts 2012 af den ene eller anden grund har mistet godkendelsen. 102 produkter er omfattet, og både producenter, forhandlere og brugere af sprøjtemidler bliver berørt.

Efter udløb af en godkendelse må der gå seks måneder, hvor produkter må sælges i detailleddet, og derefter 12 måneder hvor produktet lovligt må anvendes og besiddes . Der må altså højst gå 18 måneder fra et middel f.eks. afmeldes, og til det ikke længere må findes hos eksempelvis landmanden.  De hidtidige danske regler om, at afmeldte produkter må bruges, så længe lager haves, gælder ikke længere.
Se listen med de berørte produkter og udmeldte tidsfrister
EU’s pesticidforordning bestemmer de overordnede regler for godkendelse og anvendelse af sprøjtemidler i EU. Reglerne betyder blandt andet også, at forhandlere, landmænd og andre skal have bortskaffet 880 forbudte midler inden 2. september 2012. Der er allerede forbud imod at sælge produkterne.
Se nyhed og listen over de 880 produkter på mst.dk.
Kontrol af reglerne
Hvis ikke-godkendte sprøjtemidler bliver markedsført, solgt, eller brugt i strid med reglerne, vil det kunne straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og NaturErhvervstyrelsen, der kontrollerer om reglerne overholdes.
Læs mere om Kemikalieinspektionen på mst.dk

Søg selv information
Som producent, importør, forhandler eller bruger er man nødt til – og har pligt til, selv at følge med i, hvilke sprøjtemidler, der er tilladte at besidde, sælge og bruge i Danmark. Videncentret for Landbrug vedligeholder en liste over de sprøjtemidler, som er lovligt at anvende og besidde i landbruget. Ligger man inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal sendes til destruktion.
Se listen over godkendte pesticider (på Videncentret for Landbrugs hjemmeside)


BAGGRUNDSFAKTA
Det er lovgivningen, du skal overholde. Hjemmesiden mst.dk er blot en hjælp. De danske regler er samlet i Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.
Danske regler
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen består af en lovtekst og en række bilag. Listen med sprøjtemidler, der af den ene eller anden grund løbende forbydes og de ultimative frister for, hvornår alt salg, oplagring og anvendelse skal stoppe findes i bilag 6. Listen med de 880 sprøjtemidler, som blev forbudt at sælge fra den 2. marts 2012 findes i bilag 8.


Bilag 6
En liste med udmeldte frister over forbud mod salg i detailleddet af produkter, samt anvendelse og besiddelse, som af den ene eller anden grund ikke længere har en godkendelse. Listen bliver løbende opdateret og er senest opdateret 7. juli 2012.
Bilag 8
En liste med 880 sprøjtemidler, som har været forbudt at sælge siden 2. marts 2012, og som skal være bortskaffet senest 2. september 2012. Fristen gælder for de specifikke registreringsnumre nævnt i bilaget og ikke for andre midler med identiske navne og aktivstoffer.

EU regler
Den 14. juni 2011 trådte en ny forordning vedrørende markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i kraft. Forordningen ophæver plantebeskyttelsesmiddeldirektiv 91/414/EØF. Indeholder bl.a. regler for markedsføring, hvilket også får konsekvenser for detailleddet.
L æs forordningen på EU-kommissionens hjemmeside (artikel 28 og 46)