Private henter stadig ulovlig gift i Tyskland

11-07-2012
Pressemeddelelse

På tre timer blev 17 danske bilister afsløret i at hente ulovlige bekæmpelsesmidler over grænsen, viser en ny stikprøvekontrol fra Miljøstyrelsen. Hver anden bilist hævder, at de ikke kender reglerne.

På tre timer blev 17 danske bilister afsløret i at hente ulovlige bekæmpelsesmidler over grænsen, viser en ny stikprøvekontrol fra Miljøstyrelsen. Hver anden bilist hævder, at de ikke kender reglerne.

Danskerne henter stadig i stor stil insektspray, myregift, sneglegift og Roundup, når de er et smut over grænsen for at købe billige øl, sodavand og dagligvarer i de tyske grænsebutikker. Det viser en nylig kontrol, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har foretaget ved grænserne i Padborg og Kruså. På tre timer blev 17 bilister taget i at indføre i alt 45 ulovlige bekæmpelsesmidler, der alle blev beslaglagt på stedet.

Miljøstyrelsen er overrasket over den store fangst, da der blot for en lille måned siden var en anden stikprøvekontrol, som også viste problemer med indførelse af de ulovlige bekæmpelsesmidler.

- Det er et alvorligt problem, at så mange danskere overtræder reglerne og henter ulovlige bekæmpelsesmidler med over grænsen. Ved at bruge udenlandske produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen kan forbrugerne være med til at forurene miljøet , siger leder af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, Birte Børglum.

Folk kender ikke reglerne
Ved Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion stikprøvekontrol hævdede cirka halvdelen af bilisterne, at de ikke kendte til reglerne på området. I forbindelse med stikprøvekontrollen for en lille måned siden gik Miljøstyrelsen ellers bredt ud med information om reglerne. Blandt andet har Miljøstyrelsen taget kontakt til de tyske grænsebutikker for at informere om de danske regler.

- Vores seneste stikprøvekontroller bekræfter, at der fortsat er brug for information til danskerne på det her område. Vi fortsætter også med at være uanmeldt tilstede ved grænseovergangene for at sikre, at de ulovlige bekæmpelsesmidler ikke kommer ind i Danmark , siger Birte Børglum.

Miljøstyrelsens taskforce samarbejder med SKAT og Naturerhvervsstyrelsen om kontrol med import, anvendelse og opbevaring af sprøjtemidler.FAKTA
Bekæmpelsesmidler indeholder kemiske stoffer, der har det til fælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel. Miljøstyrelsen skal godkende alle biocid- og plantebeskyttelsesmidler, før de må importeres, sælges og bruges i Danmark for at sikre, at produkterne ikke skader miljø eller sundhed.

I denne forbindelse gennemgår og godkender Miljøstyrelsen også produktets etiket og brugsanvisning, så haveejeren kan dosere produktet rigtigt, tage de rette forholdsregler og bortskaffe rester og emballage på forsvarlig vis.

En dansk etiket og brugsanvisning er forbrugernes eneste garanti for, at et produkt lever op til de strenge danske godkendelseskrav. Har produktet ikke det, så er det strafbart at sælge, bruge eller besidde.

Følgende produkter blev konfiskeret i stikprøvekontrollen:

19 dåse af insektsprayen ”Gerzett”.
Aktivstoffer: Cypermethrin/dichlorvos/phenetrin. Dichlorvos har været forbudt i Danmark siden 1999, phenetrin er ukendt i Danmark, mens cypermethrin er godkendt som insektmiddel i Danmark.

11 pakker af myregiften ”Bayer Garten – Blattanex Ameisen Streuund Gießmittel ”.
Aktivstof: Etofenprox. Et tilsvarende produktet er under godkendelse i Danmark til bekæmpelse af myrer udendørs, etiketten er dog endnu ikke godkendt.

Tre pakker af sneglegiften ”Spiess-Urania Schneckenkorn”.
Aktivstof: Metaldehyd. Det er ikke længere godkendt i Danmark.

Fem gange en liter af sprøjtemidlet ”Monsanto” (Roundup).
Et tilsvarende produkt er også godkendt i Danmark, men skal bruges med dansk brugsanvisning.

Seks pakninger af to styk myrerlokkedåser ”Ameisen Köderdose”.
Aktivstof: Imidacloprid. Et tilsvarende produkt er også godkendt i Danmark, men skal bruges med dansk brugsanvisning.

Et pakke Myrepulver, ”Raid Ameisen Pulver” Aktivstof:  Deltametrin. Et tilsvarende produkt er også godkendt i Danmark, men skal bruges med dansk brugsanvisning.
Se foto af de konfiskerede sprøjtemidler her
Læs mere om Miljøstyrelsens regler for bekæmpelsesmidler på mst.dk og hjemmesiden g odthavemiljø.dk
Yderligere oplysninger:
Birte Børglum, Leder af Kemikalieinspektionen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 42 97, e-mail:
Jacob Gyldenløve Aaen, Presse- og Kommunikationsmedarbejder, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 44 62, e-mail: