Miljøstyrelsen finder alt for meget bly i fiskegrej   

16-07-2012
Pressemeddelelse

Der ligger stadig meget fiskeudstyr med indhold af bly på hylderne i landets lystfisker- og friluftsbutikker. Det viser stikprøvekontroller, som Miljøstyrelsen netop har lavet, i 20 butikker landet over.

Der ligger stadig meget fiskeudstyr med indhold af bly på hylderne i landets lystfisker- og friluftsbutikker. Det viser stikprøvekontroller, som Miljøstyrelsen netop har lavet, i 20 butikker landet over.

Selvom bly i fiskegrej har været ulovligt på det danske marked i ti år, kan landets lystfiskere stadig købe det uden problemer. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har netop været på uanmeldt besøg i 20 butikker landet over, der sælger fiskeudstyr.

Miljøstyrelsen tog i alt 266 tilfældigt udvalgte blink, pirke, spindere, lodder og andet udstyr ud til undersøgelse på stedet. I 100 af tilfældene viste det sig, at der var for store mængder af bly i. Kun i én af de 20 butikker var stikprøverne helt uden bly. Nærmere analyse skal nu fastslå de høje koncentrationer med henblik på håndhævelse overfor importører og forhandlere.

- Det er bekymrende, at vi finder bly i fiskeudstyr i 19 ud af 20 butikker. Nogle af butikkerne er gengangere fra sidste års kontrol, hvor vi også fandt bly hos dem. Bly er et giftigt tungmetal, der ikke bliver nedbrudt i naturen, men ophobes i fødekæden til skade for både mennesker og miljø , siger leder af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, Birte Børglum.

Forhandlere vil gerne af med bly
Når Miljøstyrelsen er på uanmeldt kontrol i butikkerne, oplyser flere af forhandlerne, at de gerne vil af med blyet i det udstyr, de sælger, men at det er umuligt for dem at se blyet med det blotte øje.

- Det er positivt, at flere forhandlere gerne vil problemet til livs. Mange gange er det ikke af ond vilje, at de sælger blyholdigt udstyr. Derfor kan jeg kun opfordre forhandlerne til at stille større krav til deres leverandører om, at grejet er blyfrit. Jo flere der stiller krav, jo hurtigere får vi blyet ud af varerne , siger Birte Børglum.
Miljøstyrelsen har siden 2008 kontrolleret bly i fiskegrej. På baggrund af sidste års kontrol politianmeldte styrelsen fem forhandlere og tre importører af fiskeudstyr. De fem forhandlere havde i 2010 besøg af Kemikalieinspektionen. Her fik de forbud mod at sælge fiskeudstyr med bly i. Da Miljøstyrelsens inspektører i 2011 igen kontrollerede de samme forhandlere, havde de stadig de blyholdige og forbudte varer på hylderne. De blev derfor meldt til politiet. Det samme blev en række importører, der også tidligere havde fået salgsforbud.FAKTA:
  • Når Miljøstyrelsen laver stikprøvekontroller af fiskegrej, bliver det gennemlyst med en håndholdt røntgenmåler – en såkaldt XRF-screener – der kan fortælle hvilke metaller, det indeholder.
  • I dette års kontroller viste måleren, at der var bly i næsten 40 procent af det undersøgte fiskegrej.
  • Miljøstyrelsens inspektører tog det blyholdige fiskegrej med sig hjem, hvor det sendes til kemisk analyse i et laboratorium, idet røntgenmålingen  kun er en screening, som efterfølgende skal dokumenteres ved en kemisk analyse.
  • Viser disse undersøgelser også, at det indeholder bly, får både butikken og importøren af grejet forbud mod at sælge det i fremtiden.
  • Siden 2002 har bly i fiskeudstyr og en lang række andre produkter været forbudt på det danske marked.
  • Danmark har førertrøjen på i EU, når det handler om at forhindre bly i at blive spredt i miljøet.
  • Indtag af bly kan blandt andet medføre adfærdsændringer, nedsat indlæringsevne og intelligens for eksempel ved indtagelse gennem fødevarer.

Yderligere oplysninger:
Birte Børglum, leder af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, email: , tlf.: 72 54 42 97.
Jacob Gyldenløve Aaen, presse- og kommunikationsmedarbejder i Miljøstyrelsen, email: , tlf.: 72 54 44 62